7 november 2016

Dutch Design Campus Amsterdam

design/architecture

Een drachtige stad heeft het natuurlijke vermogen
andere steden te voeden

Nederlandse vormgeving is een gemoedstoestand. Het is een manier van leven van doen en van zijn. Geen stijl of modeverschijnsel. We doen dat en zijn dat voor onszelf om ons goed te voelen en dat anderen dit aantrekkelijk vinden en ook graag willen komt ons goed uit. Dutch Design is een spontane cultuuruiting waarbij we onze realiteit spiegelen en verfijnen. Dutch Design is een ambacht geworden waarin Nederlanders het creatieve en laterale denken inbedden in oplossingsgerichte werkprocessen.
Nederland kan zich onderscheiden door deze vaardigheden ook in te zetten in internationale probleemgebieden en in complexe vraagstukken. Onze grote innerlijke kracht zit erin vernieuwend te denken en vernieuwend te zijn. Het gaat er dan niet alleen om wat we denken maar hoe we denken en niet om wat we doen maar vooral hoe we dat doen.

toren160thumbEen Design Campus voor toegepaste kunsten in Amsterdam vormt een hoogwaardige entiteit van onderzoekende en scheppende bedrijvigheid met netwerken en clusters in o.a. design mode architectuur en stedenbouw wereldwijd. Dit landmark zal zorgen voor de nodige upgrading en uitstraling van het hoofdstedelijke culturele klimaat en de bekroning zijn van alle innovatieve en creatieve industrie├źn in Nederland. We willen een mondiale ontmoetingsplaats maken waar toptalenten hooggeschoolden en aanverwante groepen in een gepaste attractieve congressfeer samen gaan komen en samen gaan werken op basis van compositievorming en compromisvorming.
De kracht en energie van deze nieuwe uiting van Nederlandse vormgeving zullen we als een indrukwekkend potentieel voor Amsterdam-Noord ontdekken.

Amsterdam staat bekend als bakermat. Een verzamelplaats waar de ware vernieuwde vormen en internationale bewegingen spontaan ontstaan. Onze stad is wederom drachtig en de kinderkamer of het kraamgebouw kan klaar gemaakt worden.

Huub Bongers
Oktober 2006