21 april 2021

De creaToren van Amsterdam

Door algemene voorspoed en een actieve jongerenbewegingen in de 60er jaren was er, met veel bezoekers en activiteiten, een sterke groei te zien in het stedelijk leven van Amsterdam. In de 70er en 80er jaren was een economische crisis oorzaak van stagnatie en achteruitgang. Maar in de 90er jaren kwam weer een opleving door het wereldberoemde “poldermodel” en een grote vercommercialisering van onze samenleving. Amsterdam groeide ondertussen uit tot culturele mainport van Europa met hoogwaardige culturele producties en veel spin-off in bedrijvigheid en het stadsleven. De stad kreeg er een uitzonderlijke uitstraling bij samen met het reeds dubbelzijdige imago van Amsterdam; vrijzinnig, tolerant, een historisch erfgoed, sex, drugs, rock’n’roll en nu heel creatief. Door sociaal-culturele experimenten en nieuwe huisvestingsmodellen voor creatieven ontstond een krachtige culturele herwaardering en diepere belevingen bij de bewoners, bezoekers en het bestuur van de stad. Amsterdam was een gunstige biotoop geworden met een vruchtbare, gemengde humuslaag voor potentieel talent om zich frank en vrij te kunnen ontplooien. Door studie, praktijk en (zelf)reflectie zich te ontwikkelen tot kundige, sociaal bewogen vakmensen. De laatste jaren komen ook steeds meer buitenlandse postacademische studenten in o.a. de creatieve industrie en stedenbouw naar Amsterdam om zich te midden van vele creatieve soortgenoten hier verder te scholen. Toeristen uit het midden- en hogere segment bezoeken zelfs speciaal hiervoor onze stad en internationale (top)bedrijven en beroemdheden kiezen specifiek dit cultureel kloppende hart van Europa als inspirerende vestigingsplaats en als zeer aangename woonplaats.

We kunnen van Amsterdam een Europees centrum van experimentele en avant-gardistische vormgeving, architectuur en cultuur maken met een laboratoriumfunctie voor stedenbouw en stedelijk leven. Uitdagende en vernieuwende werkgelegenheid door en voor Amsterdam.

De stad moet hierop inhaken d.m.v. aandacht, beleid en invulling. Amsterdam moet zuivere en duidelijke keuzes maken. De cultureel-economische infrastructuur verbeteren, vergroten en nieuwe creatieve bedrijvigheid stimuleren. De stad heeft stimulansen nodig, nieuwe drijfveren, nieuwe hoogtepunten met gedurfde vormen, iconen met elan en perspectief, culturele mijlpalen als aanjager, een landelijke entiteit, een grootstedelijk landmark met mondiale uitstraling. Een uitgesproken symbool van deze tijd.

Meerdere dagelijkse, grote activiteiten op de noordoever hevelen de centrumfunctie met zijn aantrekkelijke stedelijke bedrijvigheid over naar Amsterdam-Noord. Als dit meteen bij de oversteek van het IJ al gebeurd kan het ware ritme van het centrum doorgaan in Noord en wonderbaarlijk tot bloei komen.

Het is heel belangrijk dat Amsterdammers in Amsterdam aan de slag gaan. Dat initiatieven vanuit de stad in de stad ondernomen kunnen worden! Dat er meer betrokkenheid en trots ontstaat voor onze eigen stadscultuur.

Aan ons creaToren de taak Amsterdam waardig en vaardig neer te zetten,

ons samen te profileren en een plaats te veroveren in de wereldse wetten.

 

Amsterdam 30 maart 2006

Huub Bongers

itS Design Policy Product