1 april 2021

The InsighTTower

De InsighTTower is een nieuw meubel om één object nadrukkelijk te tonen. Zowel de vorm, de kleur als de textuur en de uitstalling spreken tot de verbeelding en zullen vragen oproepen. Het gebruik van gewoon zand als bekledingsmateriaal voor het lichaam van de InsighTTower, de verguldde kroon erbovenop en een eenvoudige boerenkar voor de General Theory van de wereldberoemde Engelse econoom J.M. Keynes.

Een heftige verstoring van het economische en financiële leven is een crisis, die gevolgd kan worden door een depressie. John Maynard Keynes (1883-1946) was een financieel deskundige en een van de meest invloedrijke Engelse economen. Tijdens de Great Depression (1929) had hij revolutionaire oplossingen en met zijn General Theory of Employment, Interest and Money (1936) oefende hij destijds een belangrijke invloed uit op de internationale conjunctuurpolitiek. Hij had progressieve denkbeelden om depressies te stoppen door actief overheidsingrijpen in de economie met stimulatie van de vraag, overheidsinvesteringen en werkgelegenheidsprojecten. Sindsdien kregen monetaire theorieën en ingrepen een grotere betekenis in de economische en financiële wereld. Vóór Keynes dacht men altijd dat de economie zelfregulerend kon zijn, wat een illusie bleek te zijn! Keynes ging nog uit van tijdelijke overheidstekorten maar gaandeweg echter werden deze tekorten structurele overheidsschulden. Zijn theorieën werden vooral na de Tweede Wereldoorlog, tot in de jaren 70, mondiaal toegepast en werden weer actueel tijdens de kredietcrisis (2008), de financiële crisis (2010) en nu. Een soortgelijke situatie, of nog erger, doet zich nu voor met de Great Lockdown (2020). Deze structurele globaliseringscrisis zal de wereld fundamenteel veranderen. Het is onvermijdelijk dat overheden moeten ingrijpen om niet alleen levens te redden maar ook om economieën tegemoet te komen, werkgelegenheid te behartigen, compensaties te regelen en te proberen een aankomende depressie te stoppen. De overheidsschulden zullen hierdoor nog omvangrijker worden met alle gevolgen van dien. Een belangrijke rol ontstaat voor de Centrale Banken, ook met gevolgen!

The General Theory of Employment, Interest and Money van J.M. Keynes op een eenvoudige boerenkar om te laten zien dat monetaire theorieën enerzijds heel eenvoudig, fundamenteel en begrijpelijk zijn en anderzijds twijfelachtig, zeer ingewikkeld en totaal onvoorspelbaar of ze zullen slagen. Financieel-economische theorieën gebaseerd op complexe wiskundige en statistische berekeningen voor een ideaal scenario maar ze houden geen rekening met spontane, menselijke en natuurlijke omstandigheden die dan tot onvoorziene reacties kunnen leiden.

Keynes’s General Theory op een oude boerenkar, onderweg naar een nieuwe monetaire theorie die de noodzakelijke economische, financiële en sociale richtlijnen aangeeft voor de huidige, nieuwe tijd.

We hebben een nieuwe algemene theorie nodig met een evenwichtig financieel systeem, waarmee de overgangen en problemen van vandaag worden aangepakt. Om de doelen van de 21ste eeuw te bereiken op het gebied van globalisering en duurzaamheid waarbij iedereen mee kan doen. Kwesties als geopolitiek, internationale handel, hightechbedrijven, belasting, milieu, energie en gezondheid. We hebben betere verbindingen met onze samenleving nodig!

De InsighTTower is vierkant en bestaat uit 3 delen; kroon, lichaam en voet. De afmetingen zijn 72×72 cm en 245 cm hoog. De boerenkar met een boek over de beroemde theorie van Keynes is 33 cm lang, 18 cm breed en 23 cm hoog.

 

Amsterdam, april 2020

Hub Bongers