15 juli 2021

Concept Hoogere Kei centrum van doen en laten

BONGERS itS

Design Policy Product

 

 

Concept Hoogere Kei centrum van doen en laten

 

De ambitie van Weert en het Beekstraatkwartier heb ik bij diverse gerenommeerde stedenbouwkundigen in Amsterdam en Brussel ter sprake gebracht. De teneur is dat de tijd nu niet echt rijp is om grote stedenbouwkundige ingrepen in een stad te doen. De financieel economische vooruitzichten zijn op dit moment onduidelijk en te onzeker om innovatief stedelijke gebieden in een binnenstad te gaan ontwikkelen. In grote delen van Europa en Nederland ligt de markt vrijwel stil voor nieuwe (luxe) koopappartementen. In hartje Weert is het aanbod van kantoren en traditionele winkelruimten vooralsnog ruim voldoende. We moeten ons bewust blijven dat grootschalige vernieuwing in het centrum een lange-termijn-traject is en dat het resultaat een groei is met continue aanpassingen en bijstellingen van een in beweging gezet stedelijk groepsproces. Niet de uitvoer van een statisch masterplan! Gemengd stedelijk gebied wordt vooral gedragen door particuliere partijen, gestuurd door de overheid en getrokken door de bevolking waarbij economische en culturele aspecten nog altijd de basis vormen voor werkelijke stedenbouw.

 

In Weert doet zich de uitzonderlijke situatie voor dat het stadhuis, een publieksvriendelijk groot gebouwencomplex, vrijkomt in het centrum van de stad en dat de in gang gezette ontwikkelingsplannen voor nieuwbouw in dit gebied waarschijnlijk meer tijd vragen. Het stadhuis leeg laten staan of snel afbreken is niet aan te bevelen. Men hoort voorzichtig te zijn met het uit de stad, uit de samenleving wegnemen van stedelijke identiteiten om geen onherkenbare wezenloze steden achter te laten. Sommige gebouwen worden gekoesterd en met een nieuwe bestemming strategisch geïntegreerd in nieuwbouwplannen. Anderen lenen zich heel goed voor een tijdelijk 2e leven. Door de economische omstandigheden ontstaat aan de Beekstraat een unieke gelegenheid nieuwe mogelijkheden en initiatieven (tijdelijk) te ontplooien. Het stadhuis hergebruiken biedt een uitgelezen kans voor Weert om nieuwe stedelijke concepten en nieuwe economische formules uit te kristalliseren. Vormen die antwoorden op maatschappijbewegingen en de herinrichting van een stad.

 

Met verantwoord hergebruik en innovatieve transformatie van oude scholen, fabrieken, kantoorgebouwen en voormalige industrieterreinen is ruime praktijkervaring opgedaan.  Het project ‘Culturele Broedplaatsen’ o.a. laat culturele initiatieven en economische impulsen van onderaf plaatsvinden. Spontane stedelijke vernieuwing, op dit moment in Nederland met honderden gebouwen actief, wordt door duizenden meestal jonge tevreden gebruikers, toegepast. Het ruimtelijk impact van deze hergebruikte gebouwen heeft zich laten gelden als een belangrijke stedenbouwkundige meerwaarde met een ongekende spin-offwerking. Elke stad met een enthousiaste locale bevolking, een intensief verenigingsleven en markante gebouwen kan ook deze nieuwe landmarken creëren. In de praktijk worden dit soort plaatsen zeer aantrekkelijke hotspots om te gaan wonen, werken, winkelen en recreëren.

  

Ik noem o.a. De Witte Dame en de Strijpcomplexen te Eindhoven, de Van Nellefabriek Rotterdam. Nijmegen de Krayenhoffkazerne en de Dobbelmanfabriek. Céramique in Maastricht en de Westergasfabriek NDSM-werf en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 

Voor Weert wil ik ook zoiets betekenen door mijn expertise en netwerken beschikbaar te stellen en samen met de stad van het huidige stadhuis tijdelijk een aantrekkelijk nieuw centrum te maken. Academisch, technisch en praktisch onderbouwd een economisch model toepassen waarin de Gemeente met plaatselijke ondernemers en organisaties gaat deelnemen. Een eigentijdse formule met kansen en mogelijkheden voor de bevolking,  waar Weert en haar inwoners tot in lengte van dagen de vruchten van kunnen plukken. 

 

Het voorstel is, als het huidige stadhuis aan de Beekstraat vrijkomt, het complex tijdelijk te transformeren naar een groot dynamisch bedrijfsverzamelgebouw met zeer uiteenlopende bedrijvigheden, diensten en activiteiten. Geïnteresseerden ruimtes en zalen aanbieden om zich met een (nieuw) initiatief te ontplooien en zich te verbinden aan de doelstellingen. Weerter of regionale ondernemingen, instituten, verenigingen, stichtingen, clubs maar ook zalen, salons, gezelschappen en groepen vrienden en -vriendinnen uitnodigen ideeën en plannen te maken om ruimte en tijd in het stadhuis of aan het plein te gaan invullen. Om de Raadszaal, de trouwzaal, de afdeling bevolking of sociale zaken, voorlichting, een bovenetage, enkele kamers of de kantine met een gedeelte van de kelder of het dak te gaan gebruiken. Met een gemotiveerd en enthousiast team willen we van onderaf en van binnenuit Weert, het gemeentehuis een nieuwe invulling gaan geven. Onder regie de doelstellingen en spelregels vaststellen, afspraken en programma’s maken, de financiële, juridische en huishoudelijke zaken regelen. Het oude gebouw van binnen en van buiten spontaan omtoveren naar een bruisende nieuwe ontmoetingsplaats voor de hele stad.

 

Een nieuwe vorm die zich onderscheidt en verbijzondert in Weert met een uitstraling die verder gaat.

 

Vertrouwende U voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Amsterdam, 21 april 2011

 

Met vriendelijke groet

Huub Bongers

 

Amsterdam

BONGERS itS

Design Policy Product

De Pijp 1072TM87D

T/F +31(0)20 6710825

www.hubbongers.nl

projects@hubbongers.nl